วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

poem

Poem pattern 2
Rock n roll
Fast, widely
Rocking, rolling, out standing
Going out and alive

Poem pattern 3
Rock n roll
Make me to show
Red shirt and the guitar
Oh yaa! Let’s we dance due the night
Let’s go

Poem pattern 1
Rock
Have four
Everyone knows
The Memorial of rock
Beatles

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น